Αρχεία σε υψηλή ανάλυση

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε
το λογότυπο του συνδυασμού μας,
φωτογραφίες υποψηφίων &
αρχεία για τα social media.

Press_room

Λογότυπο

Κατεβάστε το λογότυπο. Το αρχείο (.zip) περιλαμβάνει αρχεία για όλες τις χρήσεις.

Φωτογραφίες υποψηφίων

Επιλέξτε την φωτογραφία του υποψήφιου που σας ενδιαφέρει και κατεβάστε την σε υψηλή ανάλυση.