ΔΗΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ


Δεν είμαι μόνος μου σ' αυτή την προσπάθεια
Είμαστε όλοι μαζί.

Η Σοφία Δημάκη γεννήθηκε το 1984 και κατοικεί στο Άργος.

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τίτλο «Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων», αποσπώντας το Θωμαϊδιο  βραβείο αριστείας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του έτους 2009. Είναι Πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Ακινήτων (Valuer in Real Estate Property).

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, μέλος της Νομαρχιακής επιτροπής Αργολίδας του περιφερειακού τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μέλος του συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.).

Έχει εργαστεί ως εκτιμήτρια στην εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες ακίνητης περιουσίας (Real Estate Properties) (2009-2013).

Από το 2009 έως και σήμερα εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, με έδρα το Άργος, με αντικείμενο τη μελέτη, κατασκευή ιδιωτικών έργων και την παροχή υπηρεσιών ακίνητης περιουσίας.

Από το 2016 έως και σήμερα συνεργάζεται ως μηχανικός  με την «SOLUMPROPERTYSOLUTIONS-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

Από το 2018 έως και σήμερα συνεργάζεται ως μηχανικός με την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.» και την «ATTICABANKPROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».